Blog

Perron16 / Algemeen nieuws  / Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Met dank aan Schuiteman Accountants en Adviseurs B.V. is het jaarverslag van Perron16 gepubliceerd. Lees in het jaarverslag wat de ontwikkelingen zijn bij Perron16. Het is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in 2022 bij Perron16 hebben plaatsgevonden. Natuurlijk stond het jaar 2022 helemaal in het teken van de verhuizing naar het nieuwe onderkomen aan het Smidsplein 6. Leuk om de foto’s in het jaarverslag terug te zien. Wat is er veel werk verzet! En er zijn meer ontwikkelingen:

Samenvatting besluiten en ontwikkelingen

  • De financiering van de aankoop, verbouwing en inrichting van het nieuwe pand is door verschillende partijen mogelijk gemaakt. De diaconie van de Hervormde Gemeente heeft een lening verstrekt. Door de Provincie Gelderland is een groot bedrag aan subsidie toegekend. Ook vanuit andere organisaties en fondsen heeft de stichting bijdragen ontvangen. Voor het complete overzicht verwijzen wij u naar het Financieel Jaarverslag.
  • Aannemer Gerard van Veldhuizen heeft alle verbouwingswerkzaamheden keurig binnen de vastgestelde tijd zeer naar tevredenheid uitgevoerd. Het gehele bouwproces is met name door bestuursleden Aalt Legemaat en Ton Lokhorst intensief begeleid.
  • Via de projectcommissie is Hennie Ouwerkerk samen met haar dochter bereid gevonden om aan de slag te gaan met de inrichting. Het eindresultaat is erg mooi geworden!
  • Vrijwilligers zijn tijdens het bouwproces enkele keren in de gelegenheid gesteld om de vorderingen te bekijken.
  • Op zaterdag 2 april is de feestelijke opening van het nieuwe pand geweest. Waarnemend burgemeester Jan Luteijn heeft de opening verricht. Voor gasten, genodigden en vrijwilligers was er daarna volop gelegenheid om het nieuwe Perron16 te bekijken. Een prachtige dag!
  • De uitgestelde viering van het 5-jarig jubileum is mede bij wijze van bedank-dag en vanwege de opening het nieuwe Perron16 samen met alle vrijwilligers gevierd met een mooie BBQ-avond op 13 mei.
  • Nieuwe activiteiten in 2022 zijn gestart: Perron16 Spel & Ontmoeting, Inloop op dinsdagavond (in december voorlopig gestopt), Perron16 Taal & Ontmoeting, Perron16Young (pilot). Weer opnieuw gestart is de Perron6 Maaltijd (nu elke week, was 2x per maand voor coronatijd). De ‘gewone’ inloop, Perron16 Creatief en de Speelotheek zijn in het nieuwe Perron16 voortgezet.
  • Nieuwe activiteiten in 2023 zijn gestart: Repair Café, spreekuur Sociaal Juridisch Steunpunt.